Rendhagyó könyv készült a közpénzügyekről

Szerző:
Dátum: július 2, 2012 1:39 du.
Kategória: ,

Budapest, 2012. július 2. – Rendhagyó bevezetés közpénzügyek tanulmányozásába – ez a címe a CompLex Kiadó, a holland Wolters Kluwer csoport tagja által kiadott, a hetekben bemutatott könyvének. A Budapesti Gazdasági Főiskola oktatói által írt kötet bevezetést nyújt a modern közösségi gazdaságtan és közpénzügyek területére, összefoglalja azt a tudást, amit a téma kutatói és a közgazdálkodási nemzetközi gyakorlat felhalmoztak.

A hazai szakmai közvélemény és az oktatás kevés figyelmet fordít arra a gazdasági területre, ahol az éves GDP majd 50%-át költik el, amely a nemzeti vagyon jelentős részével gazdálkodik és amely zavartalan működése mindennapi életünk és a gazdaság versenyképessége szempontjából is döntő jelentőségű. A CompLex Kiadó, a holland Wolters Kluwer csoport tagja által kiadott kötet egy sorozat első darabjaként arra vállalkozott, hogy összefoglalja a közpénzügyek megértéséhez és műveléséhez szükséges alapvető ismerethalmazt.
A kötet szerzői a Budapesti Gazdasági Főiskola vezető oktatói, Prof. dr. Vigvári András egyetemi tanár és dr. Sivák József tudományos főmunkatárs,címzetes egyetemi docens. Mindketten a téma elméletének és gyakorlatának jó ismerői.
A CompLex Kiadó által most megjelentetett kötet nem véletlenül viseli címében a rendhagyó kifejezést. A könyv ugyanis nem csupán a napi hírekből jól ismert magyarországi közpénzügyi helyzet, közfinanszírozási gyakorlat leírására és magyarázatára szorítkozik, hanem általános elméleti és nemzetközi összefoglalást nyújt. A kötet természetesen ismerteti azokat a közpénzügyi alapfogalmakat – köztük a rövidítéseket GDP-től CDS-ig –, amiket nemcsak a közgazdasági tudományok művelőinek, hanem a gazdaság egésze iránt érdeklődőknek, a gazdasági eseményeket nyomon követő, a mindennapokban tájékozott hírfogyasztóknak érdemes ismerniük.
A könyv átfogja az állami szerepvállalás okait, annak főbb területeit, bemutatja a költségvetési szféra gazdálkodási sajátosságait. Az állami szerepvállalást nem szükséges rosszként, hanem a mai gazdaság szerves jellemzőjeként tárgyalja. Foglalkozik a költségvetés bevételi és kiadási oldalának főbb jellemzőivel, részletesen bemutatja a közpénzügyi rendszer szereplőinek motivációit, a rendszer felépítését, belső összefüggéseit, a gazdaság más területeire gyakorolt hatásait is. Emellett felhívja a figyelmet olyan, manapság kevéssé hangoztatott közgazdasági igazságokra, mint például arra, hogy nemcsak a túl magas, hanem a túl alacsony államadósságnak is vannak, lehetnek közgazdasági kockázatai.